Bao Jumbo chống tĩnh điện

Được thiết kế cho yêu cầu của bạn. Để vận chuyển an toàn các sản phẩm dễ cháy, nổ. Để sử dụng an toàn trong môi trường có khí...