Bao Jumbo ghép mảnh (U-Panel)

Bao Jumbo quai chập góc (Upanel) là kiểu bao dùng đai may chập góc là kiểu bao được thiết kế giúp cho việc nâng, hạ một cách...
Bao Jumbo luồn chạc (Upanel) là kiểu bao dùng chạc nâng 12mm giúp quý khách hàng thuận tiện nâng, hạ & di chuyển sản phẩm...
Bao Jumbo ghép mảnh (Upanel) là bao lý tưởng trong việc nâng, hạ các sản phẩm của quý khách hàng bởi thiết kế đặc biệt ...