Bao jumbo kiểu tròn

Flexible Intermediate Bulk Container (FIBC) hoặc bao jumbo, là loại bao tiết kiệm và lý tưởng được sử dụng để lưu trữ và vận...