Hướng dẫn tính trọng lượng vải tiêu chuẩn công ty DHT

1/ Sử dụng dao cắt vải

 Dụng cụ cần thiết:                                          

  • Dao cắt mẫu vải hình tròn (Fabric GSM cutter)
  • Cân điện tử (Digital Weighing Balance)
  • Tấm lót (Cutting pad)

Phương pháp: Cắt 5 mẫu vải ở những vị trí khác nhau, cân chính xác trọng lượng của mỗi mẫu vải, sau đó tính trọng lượng gsm trung bình của 5 mẫu vải.

  • Nếu là dao cắt đường kính 113 mm thì nhân trọng lượng mẫu vải với 100 để có trọng lượng gram của môt mét vuông vải.
  • Nếu đường kính dao cắt là là 36 mm thì nhân trọng lượng mẫu với 1000 để có trọng lượng gram của một mét vuông vải. 

2/ Sử dụng công thức tính:

Xác định trọng lượng GSM vải dệt thoi dựa vào cấu trúc vải:

Để xác định khoảng GSM xấp xỉ (g/m2) của một loại vải nhất định, bạn có thể sử dụng công thức sau:

GSM = ((EPI + PPI)/2)*0.0912*D

Trong đó:

EPI (End per inche): Mật độ sợi dọc trên một inches.

PPI (Pick per inche) : Mật độ sợi ngang trên môt inches.

D (Denier) : Denier, đơn vị đo độ dầy của sợi dệt (USA). Đơn vị tính trọng lượng của sợi dệt với chiều dài bằng 9.000 mét. 1000 D có nghĩa là sợi dài 9 km, có trọng lượng bằng 1 kg. (Thông tin tham khảo: Tại châu Âu người ta dùng đơn vị dtex, đơn vị này tính trọng lượng của sợi dệt có chiều dài bằng 10km. 1000 dtex có nghĩa sợi dài 10km có trọng lượng bằng 1kg)

GSM (Grams per Square Meter): Thương số giữa khối lượng 1 tấm vải chia cho diện tích tấm vải đó (g/m2)

3/ Cắt chính xác diện tích vải :

  • Cắt 5 mẫu vải hình vuông cạnh 10 cm x 10 cm
  • Cân chính xác trọng lượng 5 mẫu vải này trên cân điện tử
  • Trọng lượng trung bình của 5 mẫu vải này nhân với 100 là trọng lượng gsm của vải.