Những lưu ý khi sử dụng trong các mùa khác nhau đối với bao jumbo

Việc sử dụng bao jumbo sẽ thay đổi theo từng mùa, vì vậy một số chi tiết bạn cần chú ý khi sử dụng bao jumbo là gì?

1. Hãy chắc chắn rằng bao jumbo được đóng bó khi không sử dụng để giảm độ ẩm và ánh nắng mặt trời, vì tuổi thọ của bao jumbo sẽ bị giảm do ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Ngoài ra, hãy chú ý đến mưa và tuyết, nhiệt độ thấp, thời tiết lạnh giá sẽ làm giảm công dụng của sản phẩm.

2, Việc sử dụng thứ cấp của vấn đề, trước khi sử dụng thứ cấp, các mục tải ban đầu nên được làm trống, tránh mất mát các mặt hàng hỗn hợp. Ngoài ra còn có vấn đề về môi trường mà nó được sử dụng để giảm tác động của nó lên bao jumbo.

3, Bao jumbo hầu hết các loại nhựa đều có khả năng chống lại axit, bazơ và các hóa chất khác. Vì vậy trong việc sử dụng và bảo quản yêu cầu không quá cao mà còn có thể mang lại sự tiện lợi lớn. Bao jumbo cách điện tuyệt vời và điện trở bề mặt, điện trở khối lượng rất lớn, điện áp đánh thủng lớn, tổn thất trung bình giá trị góc tiếp tuyến nhỏ.