Những trường hợp nào nên tráng bao jumbo?

Các sản phẩm bằng bột dễ bị ảnh hưởng bởi ẩm ướt, nên chúng tôi đưa ra sản phẩm bao Jumbo có khả năng chống ẩm bằng việc phủ thêm 1 lớp tráng vào bao. 
Vì vậy, các bao jumbo cần phải được tráng để bảo vệ các sản phẩm bên trong tốt hơn.