Các loại đai nghành Jumbo

Bao Jumbo có các loại đai khác nhau như: Đai 5 (50mm), Đai 7(70mm), Đai 10(10mm) tùy vào mục đích sử dụng các loại bao khác nhau.

Công ty Bao Bì DHT sản xuất các loại đai khác nhau có kích cỡ khác nhau và màu sắc khác nhau chủ yếu phục vụ nghành bao bì Jumbo.
Hầu hết các loại bao thông thường đều sử dụng các loại đai để giúp cho mục đích nâng hạ bao Jumbo trở nên thuận tiện hơn. 

Sản phẩm cùng loại