Ứng dụng

Bao jumbo chống tia cực tím dùng để đựng và bảo quản các sản phẩm hóa chất, như trong hình, bao đựng PTA là một loại bao đựng...

Trong đời sống nói đến bao bì công nghiệp sẽ nói đến bao container, các loại bao hàng hóa có rất nhiều loại bao bì đựng hàng hóa...

Hiện nay yêu cầu đóng gói thực phẩm đã được cải thiện, đối với một số bao bì thực phẩm ở nhiệt độ cao phải sử dụng bao nhôm...

Bao jumbo chống tĩnh điện hiện nay trong ngành vận tải được ứng dụng rất phổ biến, chủ yếu là do việc sử dụng bao jumbo chống tĩnh điện...

Bao jumbo chống phình truyền thống dùng vách chống phình bằng vải phẳng. Vai trò của gia cường trong các bao chứa nguyên liệu...

TÍNH NĂNG TÚI (Bao feature)
Style
4-Panel- Túi lớn có 4 mảnh được may lại với nhau như một chiếc bao...