Ứng dụng bao jumbo, bao container

Bao jumbo chống tia cực tím dùng để đựng và bảo quản các sản phẩm hóa chất, như trong hình, bao đựng PTA là một loại bao đựng...

Trong đời sống nói đến bao bì công nghiệp sẽ nói đến bao container, các loại bao hàng hóa có rất nhiều loại bao bì đựng hàng hóa...