Bao Jumbo kiểu vuông

Bao Jumbo (FIBC), bao rời, bao lớn hoặc siêu bao tải, là một dạng bao chứa công nghiệp làm bằng vải dẻo được thiết kế để lưu...
Bao Jumbo kiểu vuông Mẫu 8 là bao tháp chi hình thang được thiết kế thuận tiện cho quý khác hàng sử dụng
Bao Jumbo kiểu vuông bao quai đáy được các chuyên gia hàng đầu công ty DHT thiết kế thuận tiện cho quý khách hàng sử dụng
Bao Jumbo kiểu vuông luồn chạc là kiểu bao dùng chạc nâng 12 hoặc chạc nâng 14 để nâng bao được thiết kế thuận tiện cho quý k...