Công nghệ

Dây chuyền sản xuất của chúng tôi được tích hợp..

Nhà máy chúng tôi nhập khẩu nguyên vật liệu 

Nhà máy hiện có các dây chuyền máy dệt tròn, máy dệt nước

Nhà máy hiện có các dây chuyền máy cắt, máy in hiện đại

Dây chuyền sản xuất bao bì Jumbo, container, bulk bag...

Máy test vải, sợi của công ty TNHH MTV Bao Bì DHT