Ưu điểm của túi FIBC để vận chuyển nông sản (ngũ cốc) là gì?

Ưu điểm của túi FIBC để vận chuyển nông sản (ngũ cốc) là gì?

Sau khi thu hoạch nông sản (ngũ cốc) thì lượng nông sản lớn phương thức đóng gói, lưu trữ là rất cần thiết, bao FIBC thực phẩm của DHT chúng tôi giải quyết rất tốt vấn đề này.

Lợi ích của việc sử dụng bao FIBC thực phẩm khi vận chuyển nông sản (ngũ cốc) là gì?

1. Chi phí thấp

Sử dụng FIBC cấp thực phẩm để đóng gói, vẩn chuyển, lưu trữ ngũ cốc không chỉ có chi phí vận hành thấp mà còn thuận tiện khi sử dụng, khắc phục được nhiều nhược điểm khác nhau trong việc sử dụng xe chở ngũ cốc,

2. Hoạt động đơn giản

Xét về các đặc điểm, tính chất và tính kinh tế của bao tấn, FIBC cấp thực phẩm là một cách tốt để thay thế phương thức đóng gói trong vận chuyển ngũ cốc,

3. Bảo vệ môi trường

FIBC cấp thực phẩm là một loại sản phẩm bảo vệ môi trường có thể được sử dụng liên tục sau khi bốc dỡ ngũ cốc, với chi phí thấp.